Informácie

Potvrdenie správcu

Vyhlásenie správcu je povinnou prílohou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru, darovacej zmluvy.

Zobraziť

Predaj bytu a NP

Tento dokument vás informuje o tom, čo je potrebné k zapísaniu zmeny vlastníkov bytu, NP a garáže.

Zobraziť | Stiahnuť PDF

Dôležité oznámenia

Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2020

Vážení vlastníci, v  týchto dňoch začíname s distribúciou "Ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2020" a "Správy o činnosti za rok 2020".  Pracujeme na tom, aby všetkým vlastníkom v bytových domoch spravovaných našou...

Oznámenie o obmedzení úradných hodín

Vážení priatelia, v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 bude naša spoločnosť pracovať v obmedzenom režime.  Počnúc dňom 21.12.2020 až do odvolania rušíme úradné hodiny pre klientov.  Naďalej sme vám k...

Oznámenie 10.12.2020 zatvorené

Vážení vlastníci, dňa 10.12.2020 bude z technických príčin naša kancelária zatvorená. S Vašimi telefonickými a e-mailovými požiadavkami sa na nás môže opäť obrátiť od 11.12.2020. Za pochopenie ďakujeme.

Mimoriadny odpočet vodomerov

Oznam o mimoriadnom odpočte teplej a studenej vody Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne: Výroba...

Oznámenie – 12.6.2020 zatvorené

Vážení vlastníci, dňa 12.6.2020 bude z technických príčin naša kancelária zatvorená. S Vašimi telefonickými a e-mailovými požiadavkami sa na nás môže opäť obrátiť od 15.6.2020. Za pochopenie ďakujeme.

Nahlásenie stavu vodomerov

Vážení vlastníci, ak nám chcete zaslať stavy Vašich vodomerov, prejdite do záložky E-PODATEĽŇA a vyplňte online formulár v sekcii Odpočet meradiel. Ďakujeme.