Informácie

Potvrdenie správcu

Vyhlásenie správcu je povinnou prílohou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru, darovacej zmluvy.

Zobraziť

Predaj bytu a NP

Tento dokument vás informuje o tom, čo je potrebné k zapísaniu zmeny vlastníkov bytu, NP a garáže.

Zobraziť | Stiahnuť PDF

Dôležité oznámenia

Mimoriadny odpočet vodomerov

Oznam o mimoriadnom odpočte teplej a studenej vody Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne: Výroba...

Oznámenie – 12.6.2020 zatvorené

Vážení vlastníci, dňa 12.6.2020 bude z technických príčin naša kancelária zatvorená. S Vašimi telefonickými a e-mailovými požiadavkami sa na nás môže opäť obrátiť od 15.6.2020. Za pochopenie ďakujeme.

Nahlásenie stavu vodomerov

Vážení vlastníci, ak nám chcete zaslať stavy Vašich vodomerov, prejdite do záložky E-PODATEĽŇA a vyplňte online formulár v sekcii Odpočet meradiel. Ďakujeme.

Nová web stránka

1.12.2019 sme spustili do virtuálneho života našu redizajnovanú webovskú stránku. Stránka je zavŕšením procesu rebrandingu našej firmy.  O čom bol pre nás tento proces? Na začiatku sme si – ako tím – zadefinovali to podstatné o nás a o  našej službe Vám. Na konci sa...