Kontakt

Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.

Tomášikova č.10/A
821 03 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2 48212230
Email: klient@skprogres.sk

IČO: 35 895 403
DIČ: 2021858685
IČ DPH: SK2021858685

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 32657/B

Úradné hodiny

Utorok: 8.00 – 17.00 hod.
Streda: 8.00 – 15.00 hod.
Obednajšia prestávka: 12.00 – 13.00 hod.

Vedenie spoločnosti
Mgr. František Meton, konateľ
meton@skprogres.sk
Útvar ekonomických a účtovných činností

Ingrid Solčanská
riaditeľka útvaru
solcanska@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 908737009

Útvar technickej správy bytových domov

Mgr. Miroslava Sedláková
riaditeľka útvaru
sedlakova@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 917748723

Útvar ekonomických a účtovných činností

Jana Poórová
klient@skprogres.sk 

Tel: +421 (0)2 48212230

Iveta Padúchová
paduchova@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 917854671

Michaela Krajčová
ekonom1@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 917854717

Mgr.Miroslava Haplová
ekonom2@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 917854572

Ing. Martina Šurnovská
ekonom3@skprogres.sk

Tel: +421 (0)2 48212202

Technickí manažéri bytových domov (Správcovia)

Ivan Georgiev
spravca1@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 918767609

Pavol Farkaš
spravca2@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 903731371

Mgr. Peter Sedlák
spravca3@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 910931371 

Jozef Opáth
spravca4@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 908919371 

Administratívna podpora

Slavomíra Paulíková
spravca@skprogres.sk

Mobil: +421 (0) 905414157

Dôležité čísla - poruchové služby

INSTALMONT, s.r.o.
havarijná služba elektrina – voda – plyn – kúrenie – kanalizácia
tel. +421 (0) 918 509 108

KOMPLET, s.r.o. 
www.komplet.sk
havarijná služba elektrina – voda – plyn – kúrenie – kanalizácia
tel. +421 (0) 905 610 190

HSO
www.hso.sk
havarijná služba elektrina – voda – plyn – kúrenie – kanalizácia
tel. +421 (0) 911 414 125

MODACO, s.r.o. 
havarijná služba elektrina – voda – plyn – kúrenie – kanalizácia
tel. +421 (0) 903 267 068

Bratislavská teplárenská a.s.
www.batas.sk 
výroba tepla a TÚV m.č. Nové mesto, m.č. Ružinov
tel.: +421 (0)2 573 72 420

Prvá ružinovská a.s.
www.engie.sk 
distribúcia tepla m.č. Ružinov
tel.: +421 (0) 918 708 694

Veolia energia Slovensko a.s.
www.veoliaenergia.sk
výroba tepla a TÚV m.č. Petržalka
tel.: +421 (0) 850 325 542

Termming a.s.
www.engie.sk 
výroba tepla a TÚV m.č. Vrakuňa, m.č. Staré mesto, distribúcia tepla a TÚV m.č. Nové Mesto
tel.: +421 (0)2 583 16 206
tel.: +421 (0) 918 708 694

Račianska teplárenská a.s.

www.engie.sk 
výroba tepla m.č. Rača
tel.: +421 (0)2 583 16 206
tel.: +421 (0) 918 708 694

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
www.bvsas.sk 
dodávka studenej vody
tel. +421 (0)800 123 333

Západoslovenská distribučná a.s.
www.zsdis.sk 
dodávka elektrickej energie
tel. +421 (0)800 111 567

SPP a.s.
www.spp.sk 
dodávka plynu
tel.: +421 (0)850 111 727

Siemens a.s.
www.siemens.sk/osvetlenie 
verejné osvetlenie
tel.: +421 (0)2 638 10 151