Cenník

MESAČNÝ POPLATOK ZA VÝKON SPRÁVY – NOVÍ KLIENTI

Názov položkyCena bez DPHCena s DPH
1.Byt, nebytový priestor, prenajatý spoloč. priestor
10,00 €12,00 €
2.Garáž, garážové státie 3,00 € 3,60 €

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V MESAČNOM POPLATKU ZA VÝKON SPRÁVY

Názov položkyMerná jednotkaCena bez DPHCena s DPH
1.Potvrdenie, že vlastník nemá nedoplatky (hradí konkrétny vlastník)ks8,33 €10,00 €
2.Vystavenie potvrdenia o veku domu, prípadne iného potvrdenia na žiadosť vlastníka (hradí konkrétny vlastník)ks4,17 €5,00 €
3.Upomienka zaslaná na e-mail
(hradí konkrétny vlastník)
ks3,00 €3,60 €
4.Upomienka zaslaná poštou v SR doporučene (hradí konkrétny vlastník)ks7,00 €8,40 €
5.Spracovanie mzdy pre zástupcu vlastníkov alebo iného zamestnanca bytového domu
(v prípade spracovania mzdy, nie fakturácia)
ks10,00 €12,00 €
6.Odpočet a spracovanie údajov z vodomerov SV a TÚV; v prípade vodomerov "na diaľkový odpočet" sa postupuje podľa zmluvy s príslušným prevádzkovateľom systému odčítavania vodomer2,50 €3,00 €
7.Odpočet a spracovanie údajov z meradiel tepla; v prípade PRVN (meradlá na radiátoroch) sa postupuje podľa zmluvy s príslušným rozúčtovateľommeradlo6,00 €7,20 €
8.Individuálny termín odpočtu vodomerov alebo meradiel tepla v byte na žiadosť vlastníka (hradí konkrétny vlastník)byt/NP16,67 €20,00 €
9.Spracovanie údajov zo "samoodpočtu" vodomerov SV a TÚV a nahlásenia počtu osôbbyt/NP1,50 €1,80 €
10.Poplatok za evidenciu nákladov na prevádzku vlastnej kotolne vrátane ich rozdelenia pri ročnom vyúčtovaní ÚK, tepla na TÚV, studenej vody a studenej vody
na ohrev na TÚV
ks/rok100,00 € 120,00 €
11.Spracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu alebo n.p. za obdobie pred uzatvorením zmluvy o výkone správy
minimálne 7,00 €/ byt/NP s DPH
byt/NP / spracovaný mesiac1,251,50 €
12.Vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom (hradí konkrétny vlastník)byt/NP33,33 €40,00 €
13.Administrative práce (vypracovanie výstupov a spracovanie údajov a podkladov, prípadne iné činnosti nad rámec zmluvy o výkone správy podľa požiadavky zástupcu alebo vlastníka)hod.25,00 €30,00 €
14.Kopírovanie a skenovanie dokumentov jednotlivým vlastníkom, vyhľadávanie dokumentov v archívekaždá začatá 1/2 hod.5,00 €6,00 €
15.Poštovné za odosielanie písomností po dohode alebo na vlastníkom požadovanú doručovaciu adresu (hradí konkrétny vlastník)kssazobník Slovenskej pošty
16.Komplexná obnova bytového domu:
poradenstvo, metodické usmernenie, administratívna podpora, zabezpečenie inžinierskych činností, záverečné vyhodnotenie
Odmena sa stanoví vopred po dohode zmluvných strán
Minimálna odmena

Maximálna odmena
400,00 €


1,5% z celkových nákladov obnovy
480,00 €

Cenník je platný od 1.3.2022

František Meton v.r.
konateľ

MESAČNÝ POPLATOK ZA VÝKON SPRÁVY – NOVÍ KLIENTI

1.
Byt, nebytový priestor, prenajatý spoloč. priestor
bez DPH od 10,00 €
s DPH od 12,00 €

2.
Garáž, garážové státie
bez  DPH od 3,00 €
s DPH od 3,60 €

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V MESAČNOM POPLATKU ZA VÝKON SPRÁVY

 

1.

Potvrdenie, že vlastník nemá nedoplatky (hradí konkrétny vlastník)

ks

8,33 € bez DPH

10,00 €  s DPH

2.

Vystavenie potvrdenia o veku domu, prípadne iného potvrdenia na žiadosť vlastníka (hradí konkrétny vlastník)

ks

4,16 € bez DPH

5,00 € s DPH

3.

Upomienka zaslaná na e-mail

ks

3,00 € bez DPH

3,60 € s DPH

4.

Upomienka zaslaná poštou v SR doporučene vrátane poštovného a balného

ks

7,00 € bez DPH

8,40 € s DPH

5.

Spracovanie mzdy pre zástupcu vlastníkov alebo iného zamestnanca bytového domu

ks

10,00 € bez DPH

12,00 € s DPH

6.

Odpočet a spracovanie údajov z vodomerov SV, TÚV, v prípade vodomerov „na diaľkový odpočet“ sa postupuje podľa zmluvy s príslušným prevádzkovateľom systému odčítavania

vodomer

2,50 € bez DPH

3,00 € s DPH

7.

Odpočet a spracovanie údajov z meradiel tepla,

v prípade PRVN (meradlá na radiátoroch) sa postupuje podľa zmluvy s príslušným rozúčtovateľom

meradlo

6,00 € bez DPH

7,20 € s DPH

8.

Individuálny termín odpočtu vodomerov alebo meradiel tepla v byte na žiadosť vlastníka (hradí konkrétny vlastník)

byt/NP

16,67 € bez DPH

20,00 € s DPH

9.

Spracovanie údajov zo „samoodpočtu“ vodomerov na SV, TÚV a nahlásenia počtu osôb,

byt/NP

1,50 € bez DPH

1,80 € s DPH

10.

Poplatok za evidenciu nákladov na prevádzku vlastnej kotolne vrátane ich rozdelenia pri ročnom vyúčtovaní ÚK, tepla na TÚV, studenej vody a studenej vody na ohrev na TÚV

ks/rok

100,00 € bez DPH

120,00 € s DPH

11.

Spracovanie ročného vyúčtovania nákladov

spojených s užívaním bytu alebo n.p. za obdobie pred uzatvorením zmluvy o výkone správy,

minimálne však spolu 7,00 EUR s DPH za byt/NP

byt/NP/spracovaný mesiac

1,25 € bez DPH

1,50 € s DPH

12.

Vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom (hradí konkrétny vlastník)

byt/NP

33,33 € bez DPH

40,00 € s DPH

13.

Administratívne práce (vypracovanie výstupov a spracovanie údajov a podkladov, prípadne iné činnosti nad rámec zmluvy o výkone správy podľa požiadavky zástupcu alebo vlastníka)

hod.

25,00 € bez DPH

30,00 € s DPH

14.

Kopírovanie a skenovanie dokumentov jednotlivým vlastníkom, vyhľadávanie dokumentov v archíve – každá začatá polhodina

½ hod.

5,00 € bez DPH

6,00 € s DPH

15.

Poštovné za  odoslanie písomností po dohode alebo na vlastníkom požadovanú doručovaciu adresu  (hradí konkrétny vlastník)

ks

sadzobník Slov.pošty

16.

Komplexná obnova bytového domu:

poradenstvo, metodické usmernenie, administratívna podpora, zabezpečenie inžinierskych činností, záverečné vyhodnotenie

Odmena sa stanoví vopred po dohode zmluvných strán

 

Minimálna odmena

400,00 € bez DPH

480,00 € s DPH

 

Maximálna odmena

1,5 % bez DPH

z celkových nákladov

 

 

Cenník je platný od 1.3.2022

František Meton v.r.
konateľ