OCHOTA, DÔKLADNOSŤ A POCTIVOSŤ

Ponúkame naše vedomosti a skúsenosti v starostlivosti o váš bytový dom, aby ste svoj čas mohli venovať iba vašim blízkym a vašim snom.

Dôležité oznámenia a informácie

Oznam o zatvorení prevádzky

Vážení priatelia, v súlade s Vyhláškou č.263/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 24.11.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri...

Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2020

Vážení vlastníci, v  týchto dňoch začíname s distribúciou "Ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2020" a...

Kontaktujte nás

Podnety, pripomienky a dotazy
reCAPTCHA