Elektronická podateľňa

Cieľom našej spoločnosti je v čo najširšom  rozsahu zjednodušiť svojim klientom riešenie roznych životných situácií vznikajúcich pri užívaní bytov alebo NP. E-podateľňa je jedným z nástrojov, ktorý má tento cieľ pomôcť napĺnať.

Vaše podnety, pripomienky a dotazy

Vaše podania v elektronickej podateľni využijeme na skvalitnenie služieb a predovšetkým komunikácie medzi vlastníkmi a správcom.

Vyplniť online

Odpočet meradiel

Formulár slúži na nahlásenie stavu na meradlách jednotlivých médií (studená voda, teplá úžitková voda). Nahlásenie stavu je potrebné vykonať samostatne pre každé meradlo.

Vyplniť online

Žiadosť na zmenu kontaktných a osobných údajov 

Formulár slúži k nahláseniu zmeny kontaktných a osobných údajov  a zároveň súhlas so zavedením do systému správcu.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF

Žiadosť o zmenu počtu osôb

Pomocou tohto formulára nám dáte vedieť o zmenách v počte osôb bývajúcich v danom byte.

Vyplniť online |Stiahnuť PDF

Žiadosť o zmenu doručovacej adresy

Tento formulár slúži k nahláseniu zmeny vašej poštovej doručovacej adresy.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF

Žiadosť o vrátenie preplatku

Ak Vám vznikol preplatok z ročného vyúčtovania plnení, tento formulár slúži na vybavenie vrátenia týchto peňazí.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF

Žiadosť o splátkový kalendár

Ak máte problém so zaplatením vášho dlhu, možno pomocou tohto fomulár vybaviť splátkový kalendár.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF

Žiadosť vlastníka o zasielanie dokumentov a informácií v súvislosti so správou bytového domu výlučne elektronickou formou a o zaevidovanie overenej e-mailovej adresy vlastníka na účely elektronického hlasovania

Tento formulár využite, ak chcete zasielať dokumentáciu priamo do vašej emailovej schránky alebo mať možnosť elektronicky hlasovať.

Stiahnuť DOC | Stiahnuť PDF

Súhlas dotknutej osoby – nájomca

Týmto formulárom nám dáva nájomca súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF

Súhlas dotknutej osoby –  nevlastník

Týmto formulárom nám dáva nevlastník súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Tento formulár slúži na poskytnutie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a vyplatenia odmeny za činnosť zástupcu vlastníkov alebo upratovanie spoločných priestorov.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF

Žiadosť o preplatenie drobných výdavkov

Tento formulár slúži na podanie žiadosti o preplatenie drobných výdavkov pre zástupcov vlastníkov.

Vyplniť online | Stiahnuť PDF