Žiadosť o zmenu počtu osôb

Žiadosť o zmenu počtu osôb
Čestné prehlásenie o počte bývajúcich osôb v byte a počte osôb zdržujúcich sa v nebytovom priestore.

Týmto čestne prehlasujem, že v hore uvedenom byte, býva v nebytovom priestore sa zdržuje od

Príslušný údaj slúži pre výpočet zálohového predpisu a rozpočítanie nákladov za bytový dom podľa počtu osôb.
reCAPTCHA