O nás

Vážení vlastníci, na základe skúseností s poskytovaním služieb týkajúcich sa výkonu správy bytových a administratívnych budov v roku 2004 vznikla Správcovská kancelária Progres s.r.o. Táto spoločnosť v období svojho vzniku priniesla, v tom čase, novú koncepciu poskytovania služieb – presadzovala profesionalizáciu, pripravovala projekty zamerané na zlepšovanie kvality bývania a v praxi aplikovala zvýšený dôraz na právomoc vlastníkov rozhodovaťaktivitáchfinanciách súvisiacich s ich bytovým domom.

Správa domov je zaujímavá a široká oblasť, ktorá vyžaduje dobrú orientáciu a znalosť viacerých odborov. Súčasné trendy profesionalizácie a kvalita služieb v tejto oblasti sú determinujúcimi kritériami našej spoločnosti.

Bytové domy

Byty

Nebytové priestory /Garáže

Toto všetko práve pre vás už robíme a v každodennom fungovaní pri správe bytových domov, hľadáme cesty ako vám stále ponúkať čo najlepšie služby.

Chceme sa neustále zlepšovať a uvítame, ak nám napíšete svoje podnety a konštruktívne návrhy.