Žiadosť o zmenu doručovacej adresy

Žiadosť o zmenu doručovacej adresy

Žiadateľ/kontaktná osoba zodpovedná za výmenu údajov:

Žiadam o zasielanie informácií o spracovaných platbách, ročné vyúčtovanie nákladov, zmena zálohového predpisu, bežná korešpondencia

Úhrada sumy za poštovné účtovať do položky za spracované platby.
reCAPTCHA