Žiadosť na zmenu kontaktných a osobných údajov 

Žiadosť na zmenu kontaktných a osobných údajou
Žiadam správcu Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. o zaevidovanie nasledovných kontaktných a osobných údajov:
Doručovacia adresa:
Zároveň súhlasím so zaevidovaním e-mailu, tel. čísla a bankového účtu do systému správcu a ich používaním v kontakte so mnou až do odvolania.