Vážení vlastníci,

            dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu nárastu cien energií a niektorých plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov pripravujeme zmenu mesačného zálohového predpisu od 01.01.2023.

            V zbierke zákonov boli dňa 20.12.2022 publikované vládne nariadenia na určenie cien energií (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.464/2022 Z.z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.465/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny) a zároveň v týchto dňoch Úrad pre reguláciu sieťových odvetví postupne zverejňuje cenové rozhodnutia pre dodávateľov energií platné pre rok 2023.

            Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme nové mesačné zálohové predpisy vyhotovili v čo najkratšom čase a najneskôr do 15. januára 2023 Vám ich zaslali elektronickou poštou (e-mailom), resp. poštou (ak nemáme k dispozícii e-mailový kontakt). V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si následne zmenili výšku nastaveného trvalého príkazu v banke v zmysle nového mesačného zálohového predpisu.

     Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2023.