Zmena mesačného zálohového predpisu od 01.01.2023

Vážení vlastníci,             dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu nárastu cien energií a niektorých plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov pripravujeme zmenu mesačného zálohového predpisu od 01.01.2023.             V zbierke zákonov boli dňa...