Vážení priatelia,
v súlade s Vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, je kancelária správcu pre klientov zatvorená.
Naďalej sme vám k dispozícii na našich telefónnych číslach a e-mailoch. Svoju požiadavku nám môžete zaslať aj prostredníctvom e-podateľne na tejto stránke alebo cez portál www.poschodoch.sk.
V prípade, že máte pre nás písomnú zásielku alebo faktúru, prosím vhoďte ju do poštovej schránky vo vestibule za vstupnými dverami počas pracovnej doby (po zazvonení Vás vpustíme dnu).
Ďakujeme za porozumenie.
Tím SK PROGRES, s.r.o.