Vážení vlastníci,

v prílohe Vám predkladáme úplné znenie zákona NRSR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý bol k 1.2.2020 novelizovaný zákonom č. 476/2019 Z.z.

ZZ_1993_182_20200201