Vážení priatelia,

v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 bude naša spoločnosť pracovať v obmedzenom režime.  Počnúc dňom 21.12.2020 až do odvolania rušíme úradné hodiny pre klientov.  Naďalej sme vám k dispozícii na našich telefónnych číslach a e-mailoch. Svoju požiadavku nám môžete zaslať aj prostredníctvom e-podateľne na www.skprogres.sk alebo cez portál www.poschodoch.sk.

V prípade, že máte pre nás písomnú zásielku alebo faktúru, prosím vhoďte ju do poštovej schránky vo vestibule za vstupnými dverami (po zazvonení Vás vpustíme dnu).

Ďakujeme za porozumenie.

Tím SK PROGRES, s.r.o.