OCHOTA, DÔKLADNOSŤ A POCTIVOSŤ

Ponúkame naše vedomosti a skúsenosti v starostlivosti o váš bytový dom, aby ste svoj čas mohli venovať iba vašim blízkym a vašim snom.

Dôležité oznámenia a informácie

Nahlásenie stavu vodomerov

Vážení vlastníci, ak nám chcete zaslať stavy Vašich vodomerov, prejdite do záložky E-PODATEĽŇA a vyplňte online formulár v sekcii Odpočet meradiel....

Nová web stránka

1.12.2019 sme spustili do virtuálneho života našu redizajnovanú webovskú stránku. Stránka je zavŕšením procesu rebrandingu našej firmy.  O čom bol pre nás...

Kontaktujte nás

Podnety, pripomienky a dotazy
reCAPTCHA