Kontakty >

Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.
Tomášikova č.10/A
821 03 Bratislava
IČO: 35 895 403
DIČ: 2021858685
IČ DPH: SK2021858685
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 32657/B
Telefón: +421 (0)2 48212200,
+421 (0)2 48212201
e-mail: recepcia(a)skprogres.sk*

Vedenie spoločnosti:
Mgr. František Meton, konateľ
meton(a)skprogres.sk*

Útvar ekonomických a účtovných činností:
Telefón: +421 (0)2 48212200, +421 (0)2 48212201
Mobil: +421 (0) 905414157

Ingrid Solčanská
riaditeľka útvaru
solcanska(a)skprogres.sk*

Ekonómky:
Iveta Padúchová
paduchova(a)skprogres.sk*
Oľga Pätoprstá
ekonom1(a)skprogres.sk*
Oľga Fraňová
ekonom2(a)skprogres.sk*
Mgr. Miroslava Haplová
klient(a)skprogres.sk*
Ing. Martina Šurnovská
recepcia(a)skprogres.sk*


Útvar technickej správy bytových domov
Mgr. Miroslava Sedláková
riaditeľka útvaru

sedlakova(a)skprogres.sk*
Telefón: +421 (0)2 48212202
Mobil: +421 (0) 917748723

Správcovia:

Ivan Georgiev
spravca1(a)skprogres.sk*
Telefón: +421 (0)2 48212215
Mobil: +421 (0) 918767609
Ulice: Ambroseho, Azovská, Beňadická, Budatínska, Dulovo námestie, Gessayova, Haánova, Hálova, Iľjušinova, Markova, Martinčekova, Nezábudková, Niťová, Odbojárov, Pavlovova, Strečnianská, Svätoplukova, Turčianská, Velehradská, Vyšehradská, Znievská 

Pavol Farkaš
spravca2(a)skprogres.sk*
Telefón: +421 (0)2 48212213
Mobil: +421 (0) 903731371
Ulice: Čiližská, J.C.Hronského, Kyjevská, Legerského, Legionárska, Mikovíniho, Narcisová, Nerudova,  Piešťanská, Priekopnícka, Račianská, Riazanská, Skalická, Sibírska, Šancová, Turbínová, Ukrajinská, Vajnorská

Mgr. Peter Sedlák
spravca3(a)skprogres.sk*
Telefón: +421 (0)2 48212216
Mobil: +421 (0) 910931371
Ulice: Cyprichová, Exnárova, Jašíkova, Jeseniova, Jégeho, Mliekarenská, Mudrochova, Novohorská, Palkovičova, Planét, Páričkova, Súťažná, Ševčenkova, Švabinského, Topoľčianská, Trenčianská, Žarnovická

Mgr. Karol Nagy
spravca4(a)skprogres.sk*
Telefón: +421 (0)2 48212214
Mobil: +421 (0) 908919371
Ulice: 29.augusta, Bancíkovej, Borodáčova, Dunajská, Grosslingová,Gunduličova, Haburská, Kaštieľska, Komárnická, Leškova, Lužická, Mickiewiczova, Miletičova, Muškátová, Ondrejovova, Rumančeková 


* Z dôvodou ochrany emailových schránok pred SPAMom, boli v emailových adresách symboly @ nahradené znakom (a).


Nonstop poruchové služby - viac