Oznamy

Od 13.9.2019 do 16.9.2019 prerušenie telefonického spojenia

11.09.2019              viac
Ochrana osobných údajov
oznámenie o zásadách ochrany osobných údajov
24.05.2018              viac

Dokumenty

 1. Súhlas dotknutej osoby - nájomca - viac
 2. Súhlas dotknutej osoby - "nevlastník" - viac
 3. Oznámenie o zásadách ochrany osobných údajov - viac
 4. Cenník služieb - viac
 5. Súhlas vlastníka s elektronickým zasielaním poštových zásielok - viac
 6. Vyhlásenie správcu - informácia - viac
 7. Predaj bytu a NP - informácia - viac
 8. Žiadosť o zmenu počtu osôb - viac
 9. Žiadosť o zmenu doručovacej adresy - viac
 10. Žiadosť o vrátenie preplatku - viac
 11. Žiadosť o splátkový kalendár - viac