Oznamy > Ochrana osobných údajov

24.05.2018

oznámenie o zásadách ochrany osobných údajov

Vážení vlastníci,

k 24.5.2018 sme aktualizovali naše pravidlá ochrany súkromia, aby ste mohli ľahšie zistiť, aké informácie zhromažďujeme a prečo.

Dôvodom týchto aktualizácií je skutočnosť, že v Európskej únii nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Cieľom GDPR je zosúladiť zákony o ochrane súkromia v celej Európe. Toto nariadenie upravuje pravidlá transparentnosti, pokiaľ ide o to, ako spoločnosti opisujú svoje spracovávanie dát. Pristupujeme k niekoľkým povinným aktualizáciám našich pravidiel ochrany súkromia a túto príležitosť využívame na vykonanie zlepšení pre našich klientov.

Oznámenie o zásadách ochrany osobných údajov nájdete na našej stránke v sekcii "dokumenty"Späť na Oznamy