Doplnkové služby

Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., sa okrem správcovskej činnosti venuje aj ochrane majetku svojich klientov.:


Kompletne sme prehodnotili poistenie bytových domov v našej správe, čo pre našich klientov znamenalo:
 • určenie reálnej hodnoty bytového domu,
 • výrazné rozšírenie poistného krytia,
 • zníženie spoluúčastí,
 • úsporu finančných prostriedkov.
Pre detaily našich výsledkov v poistení kliknite - viac
Kontakty nahlasovania poistných udalostí:
 • Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., - 0850 122 222
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s., - 0850 111 117
 • Union poisťovňa, a.s., - 0850 111 211
 • Uniqa poisťovňa, a.s., - www.uniqa.sk
 • Kooperativa poisťovňa, a.s., - 0850 111 577
 • ČSOB poisťovňa, a.s., - 0850 311 312
 • QBE poisťovňa, a.s., - www.qbeeurope.com/slovakia
Údaje potrebné pri nahlasovaní poistných udalostí:
 • uveďte dátum, hodinu a miesto vzniku poistnej udalosti
 • zadajte číslo poistnej zmluvy, z ktorej je nahlasovaná poistná udalosť,
 • stručne popíšte poškodenia a príčiny vzniku škody,
 • poskytnite informáciu, či bola škoda hlásená polícii alebo hasičom,
 • určite približnú výšku škody,
 • uveďte kontaktnú osobu kvôli vykonaniu obhliadky.
 • likvidátor poisťovne Vás bude kontaktovať do 48 hodín!
Pre informáciu, v ktorej poisťovni je poistený Vás bytový dom kliknite - viac
Uzatvorte si ďalšie výhodné poistenia, ktoré sme pre Vás pripravili:
 • poistenie Vašich domácností viac
 • povinné zmluvné poistenie vozidiel, viac
 • cestovné poistenie viac
 • zodpovednosť za škody spôsobené svojmu zamestnávateľovi. viac